Demolice těžkou technikou
|

Demolici starého domu a recyklaci sutě svěřte do rukou profesionálů

V současné době je nedostatek stavebních pozemků, navíc ty na atraktivním místě jsou nesmírně drahé. Pokud si chcete postavit rodinný dům, pravděpodobně je pro vás výhodnější koupě zastavěného pozemku a následná demolice starého objektu. V následujících řádcích vám prozradíme, jak taková demolice probíhá a co všechno je nezbytné zařídit.

Starší nemovitost na zajímavé parcele můžete zakoupit za rozumné peníze. Chátrající vlhký dům však není to pravé ořechové, navíc se mnohdy ani rekonstrukce nevyplatí. V takovém případě na scénu nastupuje demolice starého domu, o kterou by se měl však postarat profesionál s náležitými zkušenostmi.

Fáze demolice

Fáze demoličních prací lze rozdělit na 4 hlavní časové úseky:

  1. Konzultace k demolici na místě, kde bude demolice probíhat
  2. Obhlídka terénu – nutno zrevidovat možnost zajíždění těžké techniky, přepravy materiálu nebo tvorby mezideponie
  3. Určení postupu demoličních prací a samotná demolice
    1. Demoliční práce prováděné zemním strojem – pneumatické kladivo, rypadlo apod
    2. Ruční demolice – v případě požadavků na třídění odpadu nebo rizikových konstrukcí pro demolici s těžkou technikou
  4. Roztřídění odpadu a odvoz na skládku suti kontejnerem

Povolení k demolici

V případě odstranění stavby z pozemku je potřeba řídit se paragrafem 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Ve stavebním zákonu je uvedeno, že je nezbytné demolici ohlásit pomocí předepsaného formuláře stavebnímu úřadu.

Poté po vás může úřad chtít ještě i další dokumenty, například technický popis demolice, stávající stav objektu a podobně. Ideální je obrátit se v této oblasti na společnost, která nabízí demoliční práce na klíč. Znamená to tedy, že vám se vším pomůže, navíc se sami nemusíte o nic starat.

Demolici nachte na profesionálech

Rozsáhlé projekty demolice nechejte na profesionálech, kteří disponují těžkou technikou, profesionálním nářadím k ruční demolici a v mnoha případech také mobilní drtící a třídící linkou.

Chcete si demolici realizovat sami? Nakonec to může být dražší, než s profesionální firmou, která vyřeší i recyklaci stavebího odpadu nebo odvoz odpovídajícím vozidlem.

Podobné příspěvky