| |

Až 150 000 na nová okna s programem Nová Zelená Úsporám Light

Jeden z možných způsobů, jak výrazně snížit náklady na vytápění, je výměna starých oken za nové. Nová okna totiž mohou ušetřit až 30 % energie na vytápění a investice do nich se díky sníženým nákladům vrátí už za 8 let. Díky programu Nová Zelená Úsporám Light můžete získat na jejich pořízení dotaci až do výše 100 % nákladů, konkrétně 150 000 Kč. Kdo má na ni nárok a jak na to?  

Nová Zelená Úsporám Light 

Program Nová Zelená Úsporám Light (NZÚ Light) je jedním z nástrojů, který podporuje úsporu energií v domácnostech. Jeho cílem je snížit domácnostem náklady na vytápění a zlepšit tepelnou izolaci budov a soustředí se na rodinné domy nízkopříjmových domácností – seniory pobírající důchod, lidé v invalidním důchodu nebo domácnosti pobírající příspěvek na bydlení. 

Dotaci lze využít například právě na výměnu oken a vchodových dveří, ale také na zateplení fasády, podlahy nebo střechy.

Na dotaci NZÚ Light má nárok osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem budovy (rodinného domu nebo jiné trvale obývané stavby) a to déle než od 12.9. 2022.

Zásadní podmínkou je, že žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Alternativně je také dotace určena osobám, které v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. Dotace je tak určena domácnostem, které by jinak na nákladné stavební úpravy a rekonstrukci nedosáhly. 

Žádat o dotaci lze od 9.1.2023. Ukončení příjmu žádostí je zatím stanoveno na 31. 8. 2024, v případě rychlejšího vyčerpání nebo naopak nedočerpání určených peněz může být tento termín změněn. 

Podmínky dotace přehledně:

  • Žádosti se podávají od 9.1.2023 do 31.8.2024 (zatím)
  • Nárok mají vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu nebo jiné trvale obývané stavby
  • Všichni členové domácnosti musí pobírat starobní nebo invalidní důchod nebo příspěvek na bydlení
  • Dotace je určena na: zateplení fasády, stropu, podlahy nebo střechy, výměnu oken nebo vchodových dveří 

Výměna oken s dotací NZÚ light

Tato dotace podporuje výměnu stávajících oken, včetně střešních oken a balkonových dveří, za nová. Předpokladem je snížení nákladů na vytápění a zlepšení tepelného komfortu v domě. 

S dotací lze získat až 12 000 Kč na okno a 18 000 Kč na vchodové dveře a celkově až 150 000 Kč na výměnu otvorových výplní. 

Jak mohou pomoci nová okna ušetřit náklady na energie?

Při hledání způsobu, jak snížit náklady na vytápění domu, je důležité brát v úvahu i aktuální ceny energií. Ty se totiž neustále rostou a investice do zateplení budovy se tak může v průběhu času vyplatit ještě více. Výměna oken patří k řešením, které se do budoucna vyplatí téměř jistě za jakýchkoliv cenových podmínek. Velkou výhodou je, že investice do oken a dveří je jednorázová, je logickým prvním krokem ke snížení energetické náročnosti budovy, je proveditelná velmi rychle a přináší od prvního dne úporu nákladů na vytápění.

Společnost VEKRA uvádí, že nová okna mohou ušetřit až 30 % energie na vytápění. Tato úspora se dosahuje především díky lepší tepelné izolaci okna, která zabraňuje úniku tepla z domu. Nová okna také poskytují lepší tepelný komfort, což znamená, že v místnosti je teplo příjemnější a není třeba vytápět na příliš vysoké teploty. Nová okna můžete mít už do 6 týdnů od objednání a investice do nich se vrátí do 8 let. 

Nyní, pokud máte nárok na dotaci z programu Nová Zelená Úsporám Light můžete vstupní náklady snížit na minimum nebo dokonce na nulu. 

Zjistěte si, zda máte na dotaci nárok.

Podobné příspěvky