Jak na třídění odpadu co nejvíce ekologicky?

Odpad v České republice třídí již více než 75 % obyvatel. I tak občas narazíme na špatně vytříděný odpad u kontejnerů nebo odhozené odpadky v lese. Jak třídit odpad co nejvíce ekologicky? Seznamte se s následujícími kroky.

Rozpoznání a třídění odpadu podle typu

Klíčem k úspěšné recyklaci je správné třídění odpadu. Typicky se domácí odpad dělí na sklo, papír, plasty, bioodpad a směsný odpad. Je důležité naučit se, jaký odpad patří do kterého koše, a vždy si dát pozor, abyste například plasty neskladovali s biologicky rozložitelným odpadem.

 • plast – žluté kontejnery
 • papír – modré kontejnery
 • sklo – zelené a bílé kontejnery
 • bioodpad – hnědé kontejnery
 • směsný odpad – popelnice (většinou černé)

Minimalizace jednorázových výrobků

Snaha o snížení množství odpadu, které produkujete, je stejně důležitá jako jeho třídění. Preferujte víceúčelové a opakovaně použitelné produkty namísto jednorázových. Když například nakupujete, vezměte si s sebou vlastní látkovou tašku, místo abyste přijímali plastové tašky od obchodníků.

 • kromě vlastní tašky s sebou do obchodu noste i opakovaně použitelné sáčky na ovoce, zeleninu a pečivo
 • velké množství odpadu tvoří jednorázové dětské pleny a dámské hygienické vložky, zkuste se zamyslet nad používáním látkových plen a menstruačních kalhotek

Kompostování bioodpadu

Bioodpad – zbytky jídla, zbytky ovoce a zeleniny, nebo tráva, to vše lze kompostovat. Kompostováním se tento odpad přemění na živinami bohatou hmotu, kterou lze použít jako hnojivo na vaší zahradě. Nejen že tím zmenšíte množství odpadu, který končí na skládkách, ale také přirozeně obohatíte vaši půdu a rostliny vám poděkují.

Tip: Pořiďte si domů plastový kompostér. Pokud nemáte vlastní zahradu, víte, že v některých městech vznikají komunitní zahrady a komposty?

Správná likvidace nebezpečného odpadu

Některé domácí produkty, jako jsou baterie, elektronika nebo chemikálie, mohou obsahovat škodlivé látky. Je důležité tyto položky nepřidávat do běžných odpadkových košů. Města často pořádají speciální sběrné dny nebo mají stálé sběrné dvory pro nebezpečný odpad.

Co patří do nebezpečného odpadu?

 • barvy
 • lepidla
 • rozpouštědla
 • oleje
 • pesticidy
 • léky
 • domácí chemikálie
 • baterie
 • elektronika

Vzdělávání a osvěta

Informujte se a sdílejte informace s rodinou a přáteli o významu třídění odpadu. Vzdělání a povědomí o ekologických otázkách může inspirovat další k tomu, aby se také zapojili do ekologicky šetrnějšího způsobu života. Čím více lidí třídí odpad správně, tím více můžeme chránit naši planetu. Nenechte se ovlivnit mýty o třídění odpadu

Dodržováním těchto kroků můžeme nejen přispět k ochraně životního prostředí, ale také podpořit udržitelnost a zodpovědný přístup k našim zdrojům. Třídění odpadu je jen malým krokem k většímu cíli: ekologické a udržitelné planetě pro budoucí generace.

Podobné příspěvky