|

Jak vypovědět neplatícího nájemníka

Až 20 % pronajímatelů se v dnešní době setkalo s nájemníkem, který se s placením nájmu pravidelně opožďuje nebo se rozhodne neplatit vůbec. Samozřejmě se může stát, že nájemník se dostane do přechodné krize, kterou dokáže překlenout, ale existují i nájemníci, kteří neplatí prvoplánově a dobře znají svoje práva.

Co s profesionálními neplatiči

Tzv. neplatící nomádi ví, jak co nejdéle vydržet v nájemním bytě a když je čas to vzdát a jít neplatit o dům dál. Takovéto notorické neplatiče dokážete odhalit, jelikož na ně zřejmě budou uvalené exekuce za nesplněné závazky u předešlých pronajímatelů. Pokud ale už u vás v bytě podobného nájemníka máte, máte zákonné možnosti jak se jej zbavit.

K vypovězení nájemní smlouvy musíte mít závažné důvody. K těmto důvodům patří i nezaplacené nájemné za období 3 měsíců. V takovém případě už ani nemusíte brát v potaz výpovědní lhůtu, jelikož můžete podat výpověď z nájmu okamžitou. I ta má ale přesně daná pravidla, a tak raději použijte na výpověď nájemní smlouvy vzor. Po doručení výpovědi by měl nájemník správně byt opustit. U těchto “profesionálních neplatičů” ale může dojít ke stavu, že byt opustí a vy je nemůžete násilím vystěhovat, ani jinak omezovat jejich užívání bytu – zdržte se teda odpojování elektřiny a zkuste kontaktovat jejich příbuzné či partnera. Je šance, že nájemník podlehne společenskému tlaku a váš byt opustí. Pokud ani tato strategie k ničemu nevede, budete se muset obrátit na právníka a u soudu v rámci předběžného opatření žádat o vyklizení. Pokud soud toto udělí, máte právo nájemníka vystěhovat. Pamatujte ale na to, že tento proces může trvat někdy měsíce až roky. Nájemník, který je v tomto ohledu zběhlý, bude znát způsoby, kterými hájit svoje práva.

Výběr spolehlivých nájemníků

Pronajímat nemovitosti na vlastní pěst není procházka růžovou zahradou. Investice do zkušeného právníka a pár stovek, které vás bude stát prověření zájemců v registrech dlužníků se vám mnohonásobně vrátí v ušetřených penězích a starostech, které s sebou přinese výběr toho nesprávného nájemníka.

Korektní zájemce o bydlení by neměl mít problém ani s požadavkem k nahlédnutí do pracovní smlouvy nebo kontaktem na předešlého pronajímatele. V přiměřené míře si tak budete jisti stálostí příjmů nájemce a jeho platební morálce v minulosti. Nemusíte se bát ani studentů – nájemců. Těm většinou ještě platí nájemné rodiče, nemusíte se teda bát, že jim na konci měsíce na nájem nezůstane.

Podobné příspěvky