Jakého odpadu se zbavíte ve sběrném dvoře

Řekneme si, co do sběrného dvora patří a jak sběrné dvory fungují. Zmíníme také další možnosti, kam se dá uložit nechtěný odpad. 

Sběrný dvůr, sběrné místo, sběrné hnízdo a sběrné suroviny

Kromě sběrných dvorů fungují další provozovny, jako jsou sběrná místa nebo sběrná hnízda Sběrné místo bývá zřízeno obcí a může mít podobu sběrného dvora nebo stanoviště kontejnerů na třídění sběr. Sběrné hnízdo je skupina nádob určených ke shromažďování odpadů. Nejčastěji se jedná o sběrné popelnice o objemu 60 až 4 000 litrů. Nádoby mají různé tvarové i materiálové provedení: plastové, kovové nebo sklolaminátové  a jsou barevně odlišné podle toho, pro jaký odpad jsou určeny. Pozitivním trendem je, že množství vytříděného odpadu každoročně vzrůstá. A odpadkové koše určené na třídění odpadu si pořizuje čím dál více domácností.

Sběrné suroviny jsou provozovány soukromými firmami a zabývají se výkupem surovin, jako je železný šrot, papír (letáky, noviny, časopisy atd.), barevné kovy a autobaterie. Výhodou je, že za odevzdané suroviny ve sběrných dvorech dostanete zaplaceno.

Co všechno můžete odložit do sběrného dvora?

Sběrné dvory jsou určené k odložení komunálního odpadu, který se nevejde nebo nehodí do běžně používaných sběrných nádob. Směřuje sem vytříděný odpad jak z domácností, firem i veřejného prostoru, jako je:

 • papír – kartony, papíry, noviny, časopisy 
 • sklo – tabulové sklo, lahve, sklenice
 • nápojový karton
 • kov – plechovky od nápojů, nádobí, kovové nářadí, součástky, hliníková víčka, alobal, kovové nádoby od aerosolů, dráty atd.
 • textil – oblečení, obuv, bytový textil, hračky atd.
 • elektrospotřebiče – pračky, sporáky, ledničky, televize atd.
 • kabely
 • pneumatiky
 • baterie a akumulátory
 • bioodpad  – větve, listí, tráva a další odpad ze zahrad (úklid a třídění bioodpadu usnadní kolečka a vozíky)
 • jedlé tuky a oleje
 • laky, barvy, ředidla
 • stavební odpad – podmínky přijímání stavebního odpadu se můžou lišit od konkrétního sběrného dvora (obvykle limit je 1m³ stavebního odpadu na osobu za měsíc)
 • zařízení domácnosti (nábytek, koberce, linolea, tapety)
 • sanita – vany, umyvadla a WC
 • léky – přijímají pouze některé sběrné dvory

Co na sběrný dvůr nepatří 

 • infekční odpad
 • plynové bomby
 • munice
 • železniční pražce
 • azbest – je přijímán pouze v neprodyšných obalech a příjem je zpoplatněn a váhově omezen
 • určité stavební materiály, které obsahují azbest či azbestocementové složky
 • hasicí přístroje
 • rtuťové teploměry
 • hnijící nebo zapáchající odpad

Jak to funguje ve sběrných dvorech

Zdarma odevzdat odpad mohou osoby, které mají trvalé bydliště v obci nebo ve městě, kde se sběrný dvůr nachází. Ve sběrném dvoře po vás mohou požadovat předložení občanského průkazu. Vhodné je přivézt odpad do sběrného dvora už roztříděný například v plastových kádích nebo sudech. Ve sběrném dvoru jsou kontejnery přehledně popsány. V některých sběrných dvorech vám jeho zaměstnanci mohou i pomoct s umístěním odpadu do dané kontejneru. Nelze na to však spoléhat. Sběrné dvory přijímají odpad pouze do určitého množství. O podmínkách provozu konkrétního sběrného dvoru je lepší se předem informovat buď na webových stránkách, nebo telefonicky.

Co se dál děje s odpadem ze sběrného dvora

Bioodpad se kompostuje nebo se z něj vyrábí bioplyn. Plast, sklo, papír a kovy se dále recyklují. Odpady, které se nemohou zrecyklovat, se spalují nebo umisťují na skládku. A nebezpečný odpad míří na specializovaná pracoviště k bezpečnému zpracování.

Podobné příspěvky