| | |

Ušetřete díky vhodnému způsobu vytápění a chlazení s Veskomem

Vhodný způsob vytápění a chlazení se musí řešit nejen v domácnostech, ale také ve firmách. Ať už se jedná o průmyslový komplex s výrobní halou nebo velkou kancelářskou budovu, je nutné věnovat vytápění a chlazení zvýšenou pozornost, protože provozní náklady těchto systémů jsou v případě velkých hal a budov vysoké a mohou se velmi lišit. Navíc ideální tepelný komfort znamená lepší pracovní podmínky pro zaměstnance, kteří pak dokážou pracovat efektivněji. Z toho vyplývá, že výběrem správného systému vytápění a chlazení můžete dosáhnout snížení provozních nákladů ve firmě.

Tepelná čerpadla dokážou obojí

Pro nízké provozní náklady při vytápění i chlazení jsou v současnosti velmi oblíbenou volbou tepelná čerpadla. Existuje více typů tepelných čerpadel odlišujících se tím, z jakého prostředí odebírají teplo. Teplo mohou odebírat ze země nebo vzduchu, přičemž pro jejich funkci potřebují ještě dodávku elektrické energie.

Nejčastěji se lze setkat s tepelnými čerpadly vzduch-voda odebírajících teplo z venkovního vzduchu, které mají oproti systému země-voda nižší pořizovací náklady a jsou poměrně jednoduché na instalaci.

Tepelná čerpadla země-voda jsou nejúspornějším typem tepelného čerpadla a tedy typem s nejnižšími provozními náklady. Získávají energii z hlubinného vrtu nebo plochy zahrady a jejich provoz je bezhlučný a bezúdržbový.

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch teplo odebírají z venkovního vzduchu a ohřívají ho přímo uvnitř budovy bez nutnosti instalace topného systému s vodou. Zaujmou nejnižší pořizovací cenou, ale mají jistá omezení, například se nehodí pro budovy s velkým počtem místností a neumožňují ohřívat teplou vodu, problémem může být i hlučnost vnitřní jednotky.

Chytré řízení vytápění a chlazení

Ke snížení provozních nákladů na vytápění a chlazení přispěje také chytré řízení tepelných čerpadel, které je v případě rodinných domů známé jako část tzv. chytré domácnosti. Automatizované řízení kromě ušetření nákladů díky přesné a chytré správě tepelného systému zaujme rovněž svou uživatelskou přívětivostí. Snížení provozních nákladů mohou pomoci i přehledné grafy, které bývají součástí ovládacích aplikací pro dané systémy, pomáhající odhalit další příležitosti pro úsporu.

Chladicí modul Veskom CM

Topení a chlazení v různě velkých objektech při co nejnižších provozních nákladech si dala za cíl společnost Veskom. Výsledkem její snahy je chladicí modul Veskom CM, který umožňuje najednou topit i chladit v jednotlivých částech budovy podle potřeb uživatelů.

Možnost současného topení a chlazení v různých částech objektu dle potřeby pouze jedním zařízením je zásadní výhoda tohoto systému, která stojí také za nižšími pořizovacími náklady, protože není nutné pořizovat více zařízení. Praktická je tato možnost například v případě, kdy místnosti na jeho jižní části bude kvůli náporu slunečních paprsků již vhodné začít chladit, zatímco severní část objektu se může dále vytápět pro udržování komfortní teploty.

Tepelné čerpadlo země-voda ve spojení s chladicím modulem Veskom CM je nejlepším způsobem, jak zajistit naplnění všech požadavků na topení a chlazení. Pro tento systém je vlastní vysoká efektivita, nízké provozní náklady a v důsledku toho také velmi ekologický provoz celého řešení. Chladicí modul Veskom CM přitom není určen pouze pro velké průmyslové či kancelářské objekty, ale instalovat lze také do rodinných domů a občanských budov, kde poskytuje naprosto stejné výhody.

Užitečným příspěvkem chladicího modulu je dále to, že v době, kdy dochází v budově k chlazení, se přebytečné teplo z budovy ukládá do primárního okruhu tepelného čerpadla, čímž přispívá k rychlejší regeneraci hlubinného vrtu a zvýšení topného faktoru tepelného čerpadla.

Představení společnosti Veskom

Společnost Veskom se může pochlubit úspěšnou, více než 30letou historií, založena byla již v roce 1991. Díky svým komplexním službám v oblastech chlazení, tepelných čerpadel a stlačeného vzduchu se dokázala se prosadit na českém i zahraničním trhu. Kromě kvalitních produktů, které Veskom dodává včetně montáže, nabízí rovněž služby v rámci energetického poradenství a auditu. Společnost má vlastní nadstandardně vybavené servisní středisko s vyspělou měřicí technikou, díky čemuž jsou jeji specialisté schopni provádět přesnou analýzu energetických toků a která napomáhá prediktivnímu servisu.

O kvalitách služeb společnosti Veskom svědčí mimo jiné to, že za dobu své existence její zaměstnanci, kterých je v současnosti přes 70, nainstalovali 1500 chladičů, spustili 1600 kompresorů a zapojili 3500 tepelných čerpadel.

Podobné příspěvky