Na co nezapomenout při sjednávání nájmu

Hledáte byt na pronájem? Nebo byt vlastníte a chystáte se jej pronajmout?  Ať již jste nájemce, nebo pronajímatel, který chce pronajmout svoji nemovitost, zjistěte, jaké všechny náležitosti by měla mít nájemní smlouva.

Pronájem nemovitostí

Pronájem nemovitostí získává stále větší popularitu. Nájemní byty jsou považovány za jistou investici, ale stále více lidí má zájem také o dlouhodobé nájemní bydlení pro sebe. Pronajímatel chce svou nemovitost co nejvíce hlídat a zároveň přitom chce vydělat. Naopak nájemce touží po co nejlevnější nemovitosti s co největší mírou volnosti. Přestože Češi většinově tíhnou k vlastnickému typu bydlení, nájemní bydlení stále je a bude pro část obyvatel vyhledávanou a vhodnou formou bydlení. Navíc v poslední době zájem o něj roste. Nájem bytu, pronájem rodinného domu nebo jen pronájem pokoje však není radno podcenit. Nikdo nechce nejisté bydlení bez nájemní smlouvy, i když by se mělo jednat třeba o bydlení u příbuzného, kterého znáte. 

Smlouva o nájmu bytu – jak by měla vypadat?

Zákon říká, že smlouva o pronájmu by vždy měla mít písemnou podobu. Náležitosti nájemní smlouvy jsou následující:

  • Identifikace účastníků: Nájemní smlouva musí obsahovat jméno či specifikace pronajímatele a nájemce. Všechny údaje byste měli mít ověřené, zejména neznáte-li osoby, se kterými jednáte. Obsahovat by měla smlouva také trvalé bydliště obou subjektů, nejlépe i s jejich rodným číslem nebo číslem občanského průkazu. Uvést můžete i kontakt, který se může hodit (např. email).
  • Předmět nájmu: Čím více budete konkrétní, tím lépe. Objevit by se zde měly údaje z katastru nemovitostí, tedy číslo pozemku, adresa, konkrétní podlaží nebo přesné dispozice a výměra nemovitosti. Nájemníci by si od pronajímatele neměli zapomenout vyžádat doklad o vlastnictví (výpis z katastru).
  • Platba nájemného a způsoby úhrady: Jedna z nejdůležitějších otázek je určitě výše nájemného. Nájemné samotné je charakterizováno jako úplata majiteli za možnost užívání jeho nemovitosti. Pronajímatel a nájemce se ovšem mohou domluvit, že v nájemném budou zahrnuty i úhrady za služby (např. poplatky za služby, energie či vodu), které souvisejí s užíváním bytu, případně tyto služby účtovat paušální částkou mimo nájemné. 

V případě dlouhodobých nájmů se zpravidla vyplatí převést energie na nájemníka. Ten tak získá volnost při volbě dodavatelů služeb a větší přehled o svých výdajích. Trocha administrativy na počátku tak ve finále oběma stranám může ušetřit dohady s vyúčtováním přeplatků či nedoplatků.

Nezapomeňte na datum splatnosti. Uvést můžete také periodicitu nebo to, jakým způsobem platba proběhne. Platba za nájem se zpravidla hradí měsíčně pozadu. 

  • Doba nájmu a jeho zánik: Důležité je v nájemní smlouvě uvést také dobu, na kterou se nájemní smlouva sjednává. Pokud není uvedena doba explicitně, je automaticky sjednána na dobu neurčitou. Důležitá jsou pak zejména pravidla možné výpovědi.
  • Ostatní práva a povinnosti nájemce a pronajímatele: Toto může být velmi problematická část toho, co by měla obsahovat nájemní smlouva. Možná si říkáte “jednoduchá nájemní smlouva”, na tom se nedá nic zkazit. Smlouva na pronájem bytu by ale dále měla obsahovat informace, které co nejblíže specifikují stav bytu a věcí v něm, které jsou součástí pronájmu. Může být, proto přiložena fotodokumentace, přesný výčet pronajímaného příslušenství, stavu měřidel či počtu předávaných klíčů. Tento soupis se hodí zejména při předávání bytu zpět. Často se např. zapomíná na vyjasnění povinnosti byt vymalovat. 

Nejste-li si zněním nájemní smlouvy jisti, není na škodu ji nechat zkontrolovat odborníkem na právo nemovitostí. Ušetříte si tak řadu možných problémů v budoucnu.

Podobné příspěvky