Mít bezproblémové sousedství vám pomohou online portálové služby (sousedé.cz)

S vlastnictvím bytu v rezidenčním bytovém domě jsou spojené vlastnické povinnosti. Díky portálovým službám, jako jsou například sousedé.cz budete svoje záležitosti spravovat  snadno, s minimálními nároky na čas. Navíc můžete efektivně komunikovat se správcem domu formou hlášení závad a havárií, nebo se jen přidat aktivně do domovní diskuse.

Správa a komunikace v rezidenčním bydlení nebyla nikdy jednodušší

Být správný soused a spolumajitel společných částí domu, znamená starat se řádně o vše, co se správou domu a pozemku souvisí. Největší povinnosti a právní odpovědnost dle §159 Občanského zákoníku, leží na bedrech zvoleného předsedy a členů výboru, jakožto statutárních zástupců právnické osoby Společenství vlastníků (dále jen “SV”). Nicméně každý majitel musí sledovat, co je nového v SV, jehož je povinně členem. Informování vlastníků se většinou děje prostřednictvím domovní nástěnky. Výbor lepí, ve snaze dohnat vlastníky domu, oznámení nejen na nástěnku, ale i na vchodové dveře, chodby, vnitřní kabinu výtahu. Ale i tak se stává, že vlastníci oznámení přehlédnou. Ať již z pracovní slepoty nebo kvůli vandalství jiných vlastníků, kteří oznámení z nástěnky strhli. S online službami vám ale nic z dění domu neunikde a nepropásnete žádná důležitá rozhodnutí, která pak výrazně mohou ovlivnit osobní a rodinné rozpočty. Notifikace z virtuálního domu a jeho nástěnky obdrží každý vlastník do e-mailu nebo mobilní aplikace. A to zdaleka není vše. Celá řada operací je automatizovaných, například díky napojení na katastr nemovitostí, se po vytvoření virtuálního domu načte seznam členů společenství i s vlastnickými podíly a každý měsíc se hlídají změny ve skladbě majitelů i vlastnických podílů. Nemůže se tak stát, že budete komunikovat interní citlivé informace někomu, komu nenáleží. Automatizovat se dá i hlídání exekucí a insolvenčních řízení. Ochrana “životní investice” do bydlení je tak zcela pod kontrolou, stejně jako dlužníci a vymáhání nedoplatků.

Každý dům funguje jako uzavřená komunita. Každý ze členů si vytvoří svůj osobní profil a přístupy a práva spravují administrátoři dle uživatelských rolí. Prostor je plně GDPR zabezpečen a všechny hesla jsou šifrovaná. 

Zdravé sousedství je prevencí problémů

Na sousedských vztazích je třeba pracovat. SV je právně vynucené uskupení lidí, kteří kromě vlastnictví majetku v jednom domě většinou nemá nic společného. Je pak nelehké pro vedení domu, aby dokázali sladit různé názory, způsoby chování, pravidla jednání do jednotného rámce. Pro tento případ naštěstí máme stanovy domu, domovní řád a další dodatečné směrnice. Pro spoluvlastníky i nájemníky jsou tyto dokumenty závazné a můžeme si je představit jako přepravní a jízdní řád. Stanovy SV mají pevně daný obsah dle par § 1200, OZ, upravují práva a povinnosti vlastníků směrem k právnické osobě. Zatímco domovní řád již doplňuje pravidla pro chod domu. Většinou jsou v něm doladěny méně závažné pokyny pro chování a chod domu. Aby komunikace, správa domu i plnění právních úkonů šlapalo jak má, je důležité mít jednotné místo pro komunikaci, ukládání listin, dokumentů, smluv i protokolů z kontrol a revizí technických zařízení. Mít místo, kde se stéká veškerá komunikace, aby se pak nestávala duplicita v hlášení, roztříštěné a nesrozumitelné názorové linky a nekonečné dohledávání “založených” dokumentů někam, kde se již nenajdou. 

Nedílnou součástí budování zdravých vztahů jsou i roční shromáždění vlastníků. Nejde jen o to sejít se na kus řeči nad chlebíčkem a šálkem kávy. Shromáždění jako nejvyšší orgán SV musí rozhodovat o důležitých investicích do správy domu, schvalovat účetní závěrku a rozpočet, sdílet své nápady na zlepšení chodu domu i řešit problémy v domě. Je tedy důležité poskytnou podklady ke schůzi včas, strukturovaně a přehledně, aby pak byla schůze efektivní a ne jak z filmu Vlastníci. (pozn. redakce, kdo neviděl film Vlastníci, doporučujeme se na něj podívat, odráží hrůznou realitu v mnohých SV). Častým nešvarem doby ale je, že se vlastníci o chod domu nestarají, na schůzi se nedostaví, ignorují informace od výboru a ani se neomluví a nepředají plnou moc k zastoupení na SV. Stává se, že je pak schůze neusnášeníschopná a náklady časové i finanční jsou zmařeny. 

Hlasování bez problémů

SV musí hlasovat a rozhodovat o důležitých záležitostech. Hlasování není sice povinnost, za jejíž nesplnění vám hrozí pokuta, na druhou stranu je hlasování v zájmu každého člena a zároveň celého domu. Pro hlasování je třeba nadpoloviční počet hlasů, aby bylo platné. Váhy hlasů vyčtete z katastru nemovitostí z prvního listu vlastnictví. Pozor nepleťte si prosím hlasování v SV s bytovým družstvem. Častou chybou je, že v SV se hlasuje co majitel to hlas. Ale to je špatně a kdo hlasuje tímto způsobem, může být nařčen z neplatnosti hlasování a následně usnesení. Pravidla pro pořádání shromáždění a hlasování si prosím pečlivě prostudujte před jeho realizací. Bohužel se velmi často stává, že na svolanou schůzi nedorazí potřebná většina vlastníků/hlasů, a tak je třeba hlasování opakovat. Nyní je možné hlasovat i bez osobní přítomnosti, a to prostřednictvím online nástrojů pro per rollam hlasování. Stejně jako pro komunikaci, nebo úschovu dokumentů vám postačí jedno online portálové prostředí ve kterém online hlasování zorganizujete. Výbor tak získá mandát ke své činnosti, SV plní zákonné povinnosti a všichni vlastníci transparentně, přehledně a jednoduše vyjádří svůj názor odkudkoliv.

Informace a rady

Nedílnou součástí fungování SV a zastupování z role statutárního zástupce je proces celoživotního vzdělávání se v oblasti správy domu. Portál sousedé.cz hraje důležitou roli. Členové výboru jsou velmi často volení laici, kteří nemají potřebnou odbornost a ani neznají všechny své povinnosti. I kdyže mají být zběhlí hned v několika oblastech, v právu, ekonomice, nebo řemeslech. Měli by také být také zdatní manažeři a umět plánovat, reportovat a organizovat. Portál jim přináší mnoho informací a rad, které by jinde složitě sháněli. Jednak zde najdou digitální právní poradnu, do které je možné položit vlastní dotaz, nebo si dokonce smluvit sraz s právničkou. Dále zde vzory dokumentů a odborné články na problematiku SVJ/BD. Dotazy zodpovídá také chatbot, případně je možné si vybrat z nejčastějších otázek a odpovědí v technické poradně. Aktuální problémy se probírají v odborném online magazínu nebo na vzdělávacích webinářích, kde najdou čtenáři články z oboru nových zákonných úprav, či tipy na co nejlepší spravování domu. No a v neposlední řadě, když přijde řada na realizaci oprav nebo technické zhodnocení domu, můžete si vybrat  z množství dodavatelů v tržišti služeb.

Nebylo nikdy jednodušší mít spokojené bydlení, přátelské sousedské vztahy a agendu SV pod kontrolou.

Podobné příspěvky