| |

Jak vyřešit odvod odpadních vod, když v místě není kanalizace?

Chystáte se stavět dům, ale v dané lokalitě ještě není rozvedena kanalizace? V takovém případě je potřeba najít alternativní řešení, jež se postará o to, že odpadní voda bude z domu odtékat v souladu s legislativou a zvyklostmi – zkrátka vypouštět odpadní vodu jen tak do země by bylo nehygienické a proti dobrým mravům. A takovéto alternativní řešení problému s nemožností připojit se ke kanalizaci se nazývá jímka.

Jímky se dělí do dvou základních kategorií dle na ně použitého materiálu – betonové a plastové. Výhodou betonových jímek je kupříkladu snadnost jejich instalace či 100% nepropustnost.

Ovšem tento článek bude zaměřen na plastové jímky, které se těší stále čím dál tím větší oblibě – a to hned z několika praktických důvodů. A právě na důvody, proč se vyplatí instalovat plastovou jímku tam, kde není možnost připojení ke kanalizaci, se společně podíváme.

Plastové jímky – čím si vás získají?

Plastové odpadní jímky (žumpy) jsou nádrže umístěné v zemi, které slouží jakožto místo, do nějž proudí z domu splašková odpadní voda, která je zde uskladňována až do doby, kdy je vyvezena.

Vyvážení odpadní vody tak bude jedinou povinností, která na vás v souvislosti s plastovými jímkami čeká. V dnešní době se navíc nejedná o vůbec žádný problém, neboť trh je plný firem, jež se postarají o vyprázdnění jímky levně a rychle.

Obrovskou výhodou plastových jímek je jejich nízká pořizovací cena. Jde dokonce o nejlevnější řešení, jak vyřešit odtok odpadní a splaškové vody v místech bez kanalizace! Abychom byli konkrétní, ty nejlevnější plastové jímky si lze obstarat již za cenu kolem 15 tisíc korun. Krom nízké cenovky si vás plastové jímky získají i užitnými vlastnostmi, které garantují to, že kdyby na vás přišla kontrola, tak máte jistotu, že vaše jímka bude vždy v souladu s odpadní voda legislativa, protože tyto své skvělé vlastnosti si jímka zachovává dlouhodobě.

TIP: Ne vše je o odpadních vodách. Podívejte se také na nádrže na dešťovku pod zem nebo samonosné nadzemní nádrže na vodu.

Jakou plastovou jímku si vybrat?

Když jsme výše zmiňovali perfektní vlastnosti plastových odpadních jímek, tak jsme měli na mysli zejména jejich odolnost a vodotěsnost, což jsou dvě nejzákladnější vlastnosti, které určují kvalitu jímky. Dále za zmínku rozhodně stojí i kvalita na ně používaných plastů – jedná se o konstrukční polypropylen, který zajistí to, že jímka bude mít dlouhou životnost. V neposlední řadě nesmíme opomenout ani na snadnost instalace plastových jímek.

Co se týče druhů plastových jímek, tak ty se dělí na samonosné, k obetonování a dvouplášťové. Jak jste již podle jejich názvů zajisté poznali, rozdělují se podle toho, pro jaké použití a pro jaké podloží jsou určeny. Do klasické zeminy se hodí samonosné jímky k obsypání, ty jsou tedy nejčastěji instalovanými plastovými jímkami. Do písčité či jílovité půdy jsou pak určeny dvouplášťové jímky a do skalnatých podloží zas jímky k obetonování.

Jaké jsou alternativy plastových jímek?

Ačkoliv plastové jímky jsou perfektním řešením odvodu odpadních vod pro chalupy, chaty a další nemovitosti bez možnosti připojení ke kanalizaci, tak ne každému musí vyhovovat – a to třeba právě kvůli nutnosti jejich pravidelného vyvážení. Pokud tedy dáváte přednost maximálnímu pohodlí, pak zvolte tříkomorový septik, který vás nutnosti pravidelného vyvážení jímky zbaví. Jak je to možné?

Tříkomorový septik s pískovým či biologickým filtrem je totiž řešen tak, že v poslední z jeho tří komor, kam se dostane už pouze plně pročištěná voda, je zajištěn její odtok do povrchových a podzemních vod – v druhém z případů se nicméně neobejdete bez hydrogeologického posudku. Avšak cenou nemohou septiky jímkám konkurovat, jsou o poznání dražší.

Podobné příspěvky